нека

нека pjes. le të: нека влезат сите на час! le të hyjnë të gjithë në orë! нека го, дете е! mos e nga, është fëmijë!