неколку

неколку ndajf. disa, ca; do: неколку деца disa fëmijë; неколку дена disa ditë.