некој

некој përem.1. një: пред некој ден para një (cilësdo) dite; по некое време pas një kohe. 2. ndonjë (njeri), dikush: некој доаѓа dikush po vjen.