нели

нели I pjes. a, vallë: нели беше така? a ishte ashtu? нели ти реков да одиш? a nuk të thashë të shkosh? II lidh. pasi, meqenëse: нели е таков, бегај од него meqenëse është i tillë, largohu prej tij.