немир

немир m. 1. shqetësim; trazirë, rrëmujë; to­llovi, pështjellim. 2. lëvizje rebelimi. 3. përçarje; mospajtim.