нем

нем, -а, -о mb. 1. memec; i pagojë. 2. fig. i heshtur: нем како риба i heshtur si peshku. 3. fig. i qetë: нема ноќ natë e qetë (e shurdhët).