ненаситен

ненасит/ен, –на, –но mb. 1. i pangopur (që ndien urí); grykës: ненаситен човек njeri i pangopur. 2. fig. i pangopur (që nuk i ka plotësuar të gjitha dëshirat).