неоценет

неоценет, -а, -о mb. 1. i pavlerësuar. 2. që s`ka notë, i panotuar: по математика сум неоценет jam i panotuar në matematikë.