непозната

непозната sh. непознати f. 1. mat. e panjohura: равенка со една непозната barazim me një të panjohur. 2. femër e panjohur.