непотребен

непотреб/ен, -на, -но mb. 1.i panevojshëm, i padobishëm: непотребна работа punë e panevojshme. 2. i tepërt; i kotë.