неправилен

неправил/ен, -на, -но mb. 1. i parregullt; i çrre­gullt: неправилен петоаголник pesëkëndësh i çrregullt. 2. i pasaktë; i gabueshëm: неправилно мерење matje e pasaktë (e gabueshme).