неработен

неработ/ен, -на, -но mb. që nuk punohet: неработен ден ditë pushimi (kur nuk punohet).