неразбирлив

неразбирлив, -а, -о mb. i pakuptueshëm, që nuk është i qartë: неразбирлива задача detyrë e pakuptueshme.