неразвиен

неразвиен, -а, -о mb. 1. i pazhvilluar (në ekonomi, arsim, kulturë etj.): неразвиена земја shtet i pazhvilluar. 2. i pazhvilluar (në trup): неразвиено дете fëmijë i pazhvilluar.