нередовен

нередов/ен, -на, -но mb. 1. i parregullt: тој е нередовен на настава ai është i parregllt (nuk është i rregullt) në mësim. 2. i papërpiktë.