неточен

неточ/ен, -на, -но 1. i pasaktë: неточен часов­ник orë e pasaktë. 2. i papërpiktë.