неуспешен

неуспеш/ен, -на, -но mb. 1. i pasuksesshëm: неуспешна година vit i pasuksesshëm; неуспешен опит eksperiment i pasuksesshëm. 2. fig. i dështuar: неуспешна театарска престава shfaqje teatrale e dështuar (e pasuksesshme).