нечесен

нечес/ен, -на, -но mb. i pandershëm: нечесна работа punë e pandershme.