нечуeн

нечу/eн, –јна, -јно mb. 1. i padëgjuar; i rrallë. 2. i qetë: нечујно ветре erë e qetë.