не

не pjes. 1. jo: ќе дојдеш ? – не! do të vish? – jo! *како да не? si jo? зошто да не? pse jo? 2. nuk: не ми пречи nuk më pengon; не си бо­лен? nuk je i sëmurë? 3. mos: не оди! mos shko!