нивен

нивен, –на, -но përem. i tyre нивната песна се слушаше на улицата kënga e tyre dëgjohej në rrugë.