никој

никој I përem. askush, asnjeri: никој не дојде askush (asnjeri) nuk erdhi. II fig. njeri i pavlerë.