ниско

ниско ndajf. 1. ulët: летавме многу ниско fluturonim shumë ulët. 2. me zë të dobët. 3. fig. në mënyrë të pandershme: постапи ниско со другарите veproi ulët me shokët.