ниту

ниту I pjes. as: ниту збор не проговори as (një) fjalë nuk e foli. II lidh. as…as: ниту јас ниту ти as unë as ti.