нишне

нишне pf. нишнува impf. luhat (vetëm pak): наставникот задоволно нишна со главата arsimtari e luhati me kënaqësi kokën.