ни

ни (pjes. për përforcim të mohimit) as: немам ни грош s’kam as (një) grosh; ни денар повеќе as (një) denar më tepër.