новогодишен

новогодиш/ен, -на, -но mb. i vitit të ri: новогодишна честитка urim i Vitit të Ri.