номинатив

номинатив sh. номинативи m. gram. emërore: номинатив е падеж на подметот emërorja është rasë e kryefjalës.