нормален

нормал/ен, -на, -но mb. 1. mat. normal: нормални прави drejtëza normale. 2. i zakontë, i zakonshëm: нормална работа punë normale (e zakontë).