носи

носи impf. I mbaj, bart (diçka): ранецот го носам на грб trastën e mbaj në shpinë: II се носи 1. vishem (mirë). 2. krahasohem.