нос

нос sh. носови m. anat. hundë: има правилен нос ka hundë të drejtë;* не гледа подалеку од но­сот nuk sheh më larg se hunda.