ној

ној sh. ноеви m. zool. (struthio camelus) struc: ноева работа punë struci (përpjekje për të fshehur të vërtetën).