нуркач

нуркач sh. нуркачи m. zhytës, kredhës: извежбан нуркач zhytës (kredhës) i stërvitur.