обвивка

обвивка sh. обвивки f. mbështjellëse: најлонска обвивка mbështjellëse najlloni.