обезбедува

обезбедува impf. siguroj: обезбедувам работа за сите siguroj punë për të gjithë.