обесен

обесен, -а, -о mb. i varur: обесена кошула на балкон këmishë e varur në ballkon.