обиколка

обиколка sh. обиколки f. 1. shëtitje rreth e për­qark. 2. pe­rimetër: колку е обикол­ка­та на квадратот? sa është perimetri i katrorit? 3. fig. vizitë; shëtitje: една обиколка низ Франција një shëtitje nëpër Francë.