обичен

обич/ен, -на, -но mb. 1. i thjeshtë: обична работа punë e thjeshtë. 2. i përditshëm; i rëndomtë, i zakonshëm.