обнова

обнова f. 1. rindërtim: обнова на татковината rindërtim i atdheut. 2. ripërtëritje.