обратен

обрат/ен, -на, -но mb. 1. i anasjelltë: обратен смисол kuptim i anasjelltë. 2. i kundërt: патишта со обратнa насока rrugë me kahe të kundërta.