обратно

обратно ndajf. 1. anasjelltas: пробај обратно! provo anasjelltas! 2. në mënyrë të kundërt.