овен

овен sh. овнови m. 1. dash: овен предводник (угич) dash i këmborës. 2. fig. mjet për rrënimin e mureve.