овошје

овошје as. pemë (frut i pemës): свежо овошје pemë të freskëta; јужно овошје agrume (pemë që kultivohen në vende të ngrohta).