овој

овој, оваа, ова, sh. овие (për tri gjinitë) përem. ky, kjo, këta, këto: овој човек ky njeri; оваа жена kjo grua; ова дете ky fëmijë; овие мажи këta burra; овие жени këto gra; овие деца këta fëmijë.