ограда

ограда sh. огради f. 1. gardh, rrethojë; rrethim: *жива ограда gardh i gjallë. 2. parmak: железна ограда parmakë hekuri.