огромен

огром/ен, -на, -но mb. 1. shumë i madh: огромно богатствo, pasuri shumë e madhe. 2. madhështor; kolosal: огромно дело vepër kolosale.