одамна

одамна ndajf. qëmoti; qyshkur; kaherë; njëherë moti(t): ова се случило одамна kjo ka ndodhur qëmoti.