одблизу

одблизу ndajf. së afërmi; nga afër: гледано одблизу shikuar së afërmi.