одговорен

одговор/ен, -на, -но mb. përgjegjës: одговорен ученик nxënës përgjegjës.