одлево

одлево ndajf. majtas, nga e majta: час одлево, час оддесно herë majtas, herë djathtas.